Skip to main content

Styrelsen

Styrelsen för Handöls skifteslagssamfällighetsföreningen väljs vid årsstämman som hålls på Hanriis café en söndag i början av mars helgen (normalt v.10) och kallelse sker normalt ca två veckor innan.

Styrelsens uppdrag är att förvalta samfällighetens tillgångar och se till att medlemmarna får ta del av dessa. Vilka som för närvarande sitter i styrelsen hittar du i menyn till vänster om du loggar in via medlemssidan. Som inloggad kan du även ta del av alla protokoll från såväl styrelsemöten som årsstämmor. Vill du nå styrelsen kan du använda kontaktsidan >>

 

Nu finns Stämmoprotokoll för 2021 på årsmötet 2022-03-13 att ladda ner för medlemmar. 

 

Mvh Styrelsen